CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per We Love Media S.L.. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

We Love Media S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terce

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i We Love Media S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web We Love Media S.L. ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o
perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la Web We Love Media S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web We Love Media S.L

 

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de la ultima vegada que l’usuari visito la Web.

* Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. We Love Media S.L pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

We Love Media S.L ha obtingut la informació i els materials inclosos en àrea clients de la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes.

 

INFORMACIÓ SOBRE LI EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

We Love Media S.L declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts ferts
en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, We Love Media S.L no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a We Love Media S.L

We Love Media S.L no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que We Love Media S.L. realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o
realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per We Love Media S.L així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte
d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit We Love Media S.L

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial We Love Media S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del com els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament
o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit We Love Media S.L

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma,
emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per We Love Media S.L, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

We Love Media S.L. és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

We Love Media S.L en este sentido, podrá establecer, si lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de los Usuarios, los filtros necesarios a fin de evitar que a través de sus páginas Web puedan verterse en la red contenidos u opiniones, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios o que, de cualquier modo, fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos o nocivos.

Aquellos Usuarios que envíen a las páginas Web de We Love Media S.L a su departamento de sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos en los que por la naturaleza de los servicios o contenidos ello sea posible, se entiende que autorizan a We Love Media S.Lpara la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier formato, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización, puesta a disposición desde bases de datos pertenecientes a We Love Media S.L traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente.

Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito, y que por el solo hecho de enviar por correo electrónico tales observaciones, opiniones o comentarios, los Usuarios declinan cualquier pretensión remuneratoria por parte de We Love Media S.L

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, We Love Media S.L queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que
existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense
lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per We Love Media S.L per al seu funcionament

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web We Love Media S.L sense el consentiment previ, exprés i per escrit We Love Media S.L Qualsevol trasgresió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual We Love Media S.L. sobre les pàgines Web i tots els continguts de les
mateixes.

We Love Media S.L. no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la
mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites We Love Media S.L

 

INFORMACIÓ SOBRE LA REALITZACIÓ DE RESERVES

We Love Media S.L Per tal d’oferir el servei de reserves turístiques i sota el compromís de buscar bones ofertes als usuaris de We Love Media S.L, Pot cedir les dades personals que aquests s’insereixin de forma voluntària a través del present lloc web a les entitats turístiques col·laboradores de Welovehotels.com CB. que aquests hagin seleccionat. L’Usuari consenteix a acceptar aquesta cessió en el moment d’efectuar la reserva, i en que les seves dades siguin tractades per aquesta empresa amb la finalitat de gestionar la seva reserva i en respectar els termes i condicions específiques de compra que s’estableixin en la present web.